Νέα

Ανασκόπηση του αξιολογητικού εργαλείου Gross Motor Function Measure (GMFM)

Τί είναι το GMFM? Το GMFM είναι ένα κλινικό εργαλείο σχεδιασμένο για να αξιολογεί αλλαγές στις αδρές κινητικές λειτουργίες σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Υπάρχουν 2 εκδοχές του GMFM: το αρχικό 88- αντικειμένων (GMFM-88) και το πιο πρόσφατο 66- αντικειμένων…

Δυσκολίες στην ομιλία και στον λόγο σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Το παιδί στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής του είναι σα σφουγγάρι σε όλους τους τομείς γνωστικό-αντιληπτικό, κινητικό, λεκτικό-επικοινωνιακό, κοινωνικό, καθώς και στην αντίληψη συναισθημάτων. Για την ομαλή του ανάπτυξη χρειάζεται να λαμβάνει όσο περισσότερα ερεθίσματα (ακουστικά, οπτικά και αφής) από…