Υπηρεσίες

Φυσικοθεραπεία

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία στοχεύει στην κινητική μάθηση και εκπαίδευση του παιδιού σύμφωνα με την φυσιολογική κινητική ανάπτυξη και τις φυσιολογικές και πλαστικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν το νευρολογικό, μυοσκελετικό και καρδιοαναπνευστικό σύστημα.

Εργοθεραπεία

Η θεραπευτική χρήση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργικότητα ενός παιδιού όπως είναι η αυτοεξυπηρέτηση, το παιχνίδι κ. α προσαρμόζονται προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες παιδιών με αισθητηριακά ελλείμματα και νευρο-αναπτυξιακές δυσλειτουργίες.

Λογοθεραπεία

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας ενισχύονται μέσα από την λογοθεραπεία. Τόσο η καθαρότητα της ομιλίας, η παραγωγή του λόγου, όσο και ζητήματα που σχετίζονται με την μάσηση και κατάποση εκπαιδεύονται και ενισχύονται.

Ειδική Αγωγή

Αφορά ένα εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο πρόγραμμα πάνω στις ικανότητες, μαθησιακές δυσκολίες και ανάγκες του παιδιού, σύμφωνα με την ηλικία του. Προβλήματα που σχετίζονται με την ανάγνωση, την γραφή, την κατανόηση, τις μαθηματικές πράξεις είναι ενδεικτικά των μαθησιακών δυσκολιών.

Συμβουλευτική Γονέων

Η ολιστική προσέγγιση στην αποκατάσταση ενός παιδιού αφορά την συμμετοχή όλης της οικογένειας. Προκειμένου οι γονείς να αντιληφθούν τις ανάγκες και ικανότητες του παιδιού αλλά και να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με την δική τους στάση, συμπεριφορά μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Πρόσθετα

Constraint Induced Movement Therapy
LiteGait Therapy
Therasuit Method Intensive Program