Ειδική Αγωγή

Ειδικό παιδαγωγικό είναι το εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης από ειδικούς θεραπευτές όπως ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχοπαιδαγωγοί, ψυχολόγοι.

Οι ειδικοί εκτιμούν τις ιδιαίτερες δυσκολίες του παιδιού και κατόπιν προσαρμόζουν το κατάλληλο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στόχους που αναμένεται να κατακτήσει το παιδί μέσω της παρέμβασης, οι οποίοι επαναξιολογούνται ανάλογα με την πρόοδό του σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και το ρυθμό μάθησης κάθε παιδιού.

Το ειδικό παιδαγωγικό αφορά σε:

 • Λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού
 • Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση
 • Συμβουλευτική γονέων

Το ειδικό παιδαγωγικό απευθύνεται σε παιδιά με:

 • Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσαριθμησία)
 • Ανεπαρκή σχολική ετοιμότητα
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Σύνδρομο Ελλειμματική Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας
 • Διάσπαση προσοχής
 • Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές (πχ δυσπραξία)
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Αισθητηριακές αναπηρίες (όραση/ακοή)
 • Εγκεφαλική βλάβη και νευρολογικής φύσης προβλήματα
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα
 • Κοινωνικό-πολιτισμική υστέρηση